Home  Istra  Bale


Sights Sights

Utvrde - kazamate
Gradska palača
Kaštel Soardo Bembo
Lapidarij
Crkve
Starogradska jezgra
Stancije

Tourist office Turistička zajednica Grada Bala

Rovinjska 1
52211, Bale,
T: +385 (0)52 824 270

Add Bale tourist offer to Facebook Add Bale tourist offer  to StumbleUpon Add Bale tourist offer  to Reddit Bale tourist offer  Digg this Bale Tweet this!