Home  Bale

Sights Sights

Utvrde - kazamate
Kaštel Soardo Bembo
Starogradska jezgra
Stancije
Lapidarij
Gradska palača
Crkve

Turistička zajednica Grada Bala

Rovinjska 1
52211, Bale,
T: +385 (0)52 824 270


Add Bale tourist offer to Facebook Add Bale tourist offer  to StumbleUpon Add Bale tourist offer  to Reddit Bale tourist offer  Digg this Bale Tweet this!