Opći uvjeti korištenja


Poštovani,


Internet stranice tourist-croatia.com, tourist-croatia.eu, tourist-croatia.hr, izrađene su s namjerom za što kvalitetnijom prezentacijom Republike Hrvatske, događanja u Republici Hrvatskoj, znamenitostima kojima se Republika Hrvatska ponosi i koje su zanimljive za posjetu, isto tako s namjerom za kvalitetnom promocijom svih usluga koje se nude u Republici Hrvatskoj i direktno – indirektno su vezane uz turizam.
Internet stranice su rađene na CMS sustavu koji je izrađen za tu stranicu posebno, u stranice su ugrađeni neki od slobodnih skripti kao što su jquery, google font, i druge slobodne skripte.


Internet stranice podijeljene su sadržajno na: opise regija, opise gradova, događanja po gradovima, znamenitostima u gradovima, ponuda usluga i detaljni opis usluge.
Svi sadržaji OSIM sadržaja USLUGA preuzeti su sa stranica turističkih zajednica.


SADRŽAJ DETALJNJIH STRANICA USLUGA VLASTNIŠTVO SU NOSITELJA USLUGE koja se prezenzira na određenoj detaljnjoj stranici i to ZA RAZDOBLJE  DOGOVORENO IZMEĐU VLASNIKA I PORTALA. SADRŽAJ TIH STRANICA POPUNJAVA NOSITELJ USLUGE ILI NA ISKLJUĆIVI ZAHTJEV NOSITELJA USLUGE POPUNJAVA SE OD STRANE TOURIST-CROATIA A ISKLJUĆIVO SADRŽAJEM DOSTAVLJENIM OD NOSITELJA USLUGE ILI PREUZIMANJEM SADRŽAJA SA INTERNET STRANICA KOJE JE NOSITELJ USLUGE NAVEO KAO SVOJE.  


Sadržaj i materijali u svim rubrikama OSIM sadržaja USLUGA koriste se u svrhu informiranja te u osobne i nekomercijalne svrhe.


Ove web stranice mogu sadržavati linkove na ostale web stranice ili izvore. Tourist-croatia NIJE odgovorna za tekstualni i/ili reklamni sadržaj, odnosno za proizvode koji su na tim web stranicama/izvorima ponuđeni, a NIJE odgovorna niti za sadržaj koji je putem njih dostupan; mogućnost korištenja ili točnost sadržaja. Linkove koristite na vlastitu odgovornost.


TOURIST-CROATIA NIJE ODGOVORNA VAMA, NITI TREĆIM OSOBAMA ZA BILO KOJU NASTALU ŠTETU, BILA ONA DIREKTNA, INDIREKTNA, SLUČAJNA ILI POSLJEDIČNA, POVEZANA S ILI PROIZLAZEĆA IZ VAŠE UPORABE, POGREŠNE UPORABE, ODNOSNO NEMOGUĆNOSTI UPORABE TOURIST-CROATIA WEB STRANICA ILI WEB USLUGA. IAKO VAŠE POTRAŽIVANJE MOŽE BITI BAZIRANO NA GARANCIJI, UGOVORU, PREKRŠAJU ILI NEKOM DRUGOM PRAVNOM UPORIŠTU, NEOVISNO O NAŠOJ OBAVJEŠTENOSTI O MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVE ŠTETE, TOURIST-CROATIA SE OSLOBAĐA OD SVAKE ODGOVORNOSTI. PRIHVAĆANJE OGRANIČENJA NAŠE ODGOVORNOSTI NUŽAN JE PREDUVIJET KORIŠTENJA OVIH WEB STRANICA I WEB USLUGA.


Prihvaćanjem korištenja usluga ove internet stranice korisnik usluge bezpogovorno prihvaća i ove Opće uvjete poslovanja te izjavljuje da ih je razumio  u cijelosti."

Portal zadržava pravo izmjene ovih uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku te neće biti odgovoran za moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internetskim stranicama.

Zahvaljujemo Vam se na posjeti i korištenju naše internet stranice.